ចូលរួមយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ន៍និងផលិតឱសថកម្រិតមធ្យមថ្មី

lnvolved នៅក្នុងការប្រឆាំងនឹងជំងឺមហារីក, សរសៃឈាមបេះដូង, ជំងឺផ្លូវចិត្តនិងវិស័យផ្សេងទៀត

top_03
head_bg1

រោងចក្រព្រីនស៍អឹមឌីងអេនជីងអ៊ីងឃីងបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំម្ចាស់ភាគហ៊ុននៅថ្ងៃទី ១២ ខែមីនា។

news (3)
news (4)
news (2)
news (1)

ពេលវេលាប្រកាស៖ មេសា -៣-២០២១
ព័ត៌មានជំនួយ